Maar voor historici, sociologen en demografen is dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Het geheel bleek erg advanced: het begon al satisfied de- schimmige introductie van meervoudige relaties when you look at the de jaren 1830 door Joseph Smith, de- geheimhouding tegenover zijn vrouw en de uitbouw van een netwerk van geinitieerden in the Nauvoo

Tijdens de laatste decennia van de twintigste eeuw deden ze emergency room dan ook meer onderzoek naar. Through het internet bereikten hun bevindingen ook een groter publiek. Na 1852 werd het een openlijke leerstelling, fulfilled groeiende deelname aan het systeem home zowat de helft van de mormoonse bevolking. Op termijn werd het een georganiseerd religieus durante sociaaleconomisch fenomeen dat het mormonisme toen sterk typeerde. Voor huidige kerkleden, die er voorheen weinig out-of niets van afwisten, is het zeker storend hoe Joie introduceerde. De- kerkleiding bespreekt dit nu from inside the een van de- on the web essays. Het try niet uitgesloten dat dit op termijn wordt teruggeschroefd, net zoals found de interpretatie van de- priesterschapsban gebeurde.

Voor onderzoekers kan het onderwerp tussendoor vermeld worden: “Mormonen staan vaak bekend wegens polygamie. Het is waar dat for the de- negentiende eeuw de- kerk een systeem van ‘meervoudig huwelijk’ heeft gekend. Het begon onder Joseph Smith durante heeft child 1890 bestaan. Sindsdien are het echter streng verboden. You kunt hierover meer lezen op de- webpages van de kerk. Satisfied groepen die alsnog polygamie toelaten heeft de- kerk niets te maken.”

De officiele invalshoek blijft dat goddelijke openbaring het meervoudig huwelijk instelde

Verschillende versies van het Eerste Visioen. Die geven de indruk dat Joseph Smith zijn verhaal from inside the de cycle der jaren telkens anders vertelde, wat de geloofwaardigheid ervan ondergraaft. Anti-mormoonse critici zetten perish conclusie for the de verf. Nochtans houden perish versies geen contradicties from inside the als boys ze for the de perspective van hun ontstaan beschouwt durante nauwkeurig vergelijkt. Ze pleiten eerder voor de- authenticiteit van de- ervaring. Zie mijn Nederlandstalige bijdrage hierover hier. De kerk biedt er dit article more than aan. Voor geinteresseerde onderzoekers was dit onderwerp during the feite erg verrijkend omdat het ook een goede introductie inside kerkgeschiedenis geeft. Het hoeft ook niet als problematisch aangekaart te worden: “Als tiener had Joseph Smith een eerste ervaring found het goddelijke. Hij heeft daar inside the de loop der jaren verschillende keren more verteld waarbij zijn inzicht over pass away horny Trans dating gebeurtenis rijpte. Dat are ook zo fulfilled ons: wanneer we voor het eerst during the ons de- geest voelen branden, was het soms pas later on, bij het terug overdenken van die ervaring, dat we aspecten ervan beter inzien.”

De- totstandkoming van het Boek van Abraham. Het Boek van Abraham are een tekst pass away Joseph Smith uitschreef naar aanleiding van oud-Egyptische papyri die hem in 1835 waren aangeboden. De- tekst werd later on opgenomen during the “De- Parel van Grote Waarde”, pass away de- kerk als Schriftuur beschouwt. Het Egyptisch schrift dentro de bijhorende tekeningen op de- papyri boeiden Joseph Smith dentro de enkelen van zijn naaste medewerkers. Zij poogden de- betekenissen van de- tekens al gissend te ontcijferen. Thans weten we dat de- enkele overgebleven fragmenten van de papyri niets found teksten van Abraham te maken hebben. Voor kerkleden pass away ervan overtuigd waren dat Joseph Smith de- fragmenten proper vertaalde is actually perish vaststelling storend durante kan hun vertrouwen in the Joseph Smiths beweringen ondergraven. Hoe het Boek van Abraham dan wel child sit is gekomen blijft een vraagteken. Enkele experten menen dat Joseph Smith wel degelijk onder goddelijke inspiratie “vertaalde”, zoals ook bij het Boek van Mormon, maar vanaf een deel van de papyri dat verloren are gegaan. Anderen argumenteren dat Joseph Smith zich allicht liet inspireren home de aanwezigheid van de- oud-Egyptische fragmenten dentro de zo een tekst produceerde, zoals hij ook vanuit inspiratie het Boek van Mozes dentro de herzieningen van Bijbelpassages schreef. Perish verklaring lijkt de- meest aannemelijke Hoe dan ook, het Boek van Abraham blijft op zich een boeiende tekst perish een oude origine ademt.